Vi har diskuteret det her ført :-) At tro på Jesus som guds søn/person opstået fra de døde m.v., er et spørgsmål om tro og religion/kristendom. Det gider jeg slet ikke diskutere – hvis man overhovedet kan diskutere “tro” på nogen fornuftig måde. :-) Men at tro på at Jesus fandtes er et spørgsmål om historie/videnskab. Som at “tro” på at Kejser Nero, Cleopatra og Hr. Tveskæg fandtes. Det er ikke noget “man” kan være i tvivl om – Jesus er en historisk person.
Citat med info om IKKE-kristne dokumenter der benævner Jesus:

“Kristus eller Jesus kendes også fra jødiske og romerske skrifter. Den jødiske militærmand og historieskriver Josefus (37-100 e.Kr.) nævner ganske kort Jesus, og jødiske skriftlærde, de såkaldte rabbinere, nævner også Jesus sporadisk. Jesus kaldes en uægte søn af Maria og en romersk soldat, og det fortælles, at Jesus blev hængt påskeaften. Den romerske historiker Sueton (70-130 e.Kr.) skriver om Jesus, at kejser Claudius drev jøderne bort fra Rom på grund af “en vis Chrestus”. Også den berømte romerske historiker Tacitus nævner Jesus. Tacitus fortæller, at kejser Nero i år 64 gav de kristne skylden for Roms brand, og at de kristne havde navn efter Kristus.”
Kilde: http://illvid.dk/spoerg-os/er-jesus-en-historisk-person